แข่งเรือยาว

          ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้กิจกรรมหรือประเพณีต่างๆ ของบ้านเราได้งดจัดไป ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประเพณีประจำปีอย่างการแข่งเรือยาวก็ได้หายไป วันนี้มาดูถึงประเพณีการแข่งเรือยาวกันว่ามีประวัติเป็นอย่างไรบ้าง           การแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้ เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยากรุงเก่า เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งภายในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด  ดังที่มีปรากฏในกฏมณเทียรบาลเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้กล่าวถึงพระราชพิธีเดือน ๑๑

Read More